top of page

Kdo ti schválí tvé ,,ANO?"

Pomalu si už začínáte představovat svoji svatbu, jaká bude, kde bude, jak půjdete k oltáři. Než se pustíte do zkoušení šatů, vybírání svatebního dortu, šatů pro družičky, či než půjdete na zkoušku svatebního líčení, čeká Vás jeden důležitý úkol na který nesmíte zapomenout! Zajistit si ODDÁVAJÍCÍHO!!!!


V prvé řadě si musíte uvědomit JAKÝ TYP obřadu chcete .

Obecně jsou to dva - CIVILNÍ a CÍRKEVNÍ. Za civilní Vás oddává většinou starosta, místostarosta či člověk k tomu pověřený od daného úřadu matriky. V případě toho církevního je to kněz, či osoba v dané církvi, / organizaci, která má pověření oddávat.


V naší republice není možné aby Vás oddával Váš kamarád, tuto pravomoc mají pouze lidé z matriky či náboženské oblasti.

Rozebereme si pár věci, na které byste neměli zapomenout.


CIVILNÍ OBŘAD - SNADNĚ, RYCHLE A JASNĚ

Možná první co se Vám vyrojí v mysli je to, že pro civilní obřad budete muset být přítomni na úřadu, ale tomu už dávno odzvonilo. V dnešní době je možné aby Vás oddali na zámku, louce, hotelu a dalších místech. Ale nese to s sebou pár věcí:

 • musíte se přizpůsobit časově - matriky mají dané časy, kdy oddávají ( většinou jsou to soboty a pátky) - nicméně pokud jsou na dané matrice vstřícní lidé - dokáží Vám vyhovět i jiný den

 • termíny pro oddání vyvěšuji z pravidla dopředu PŮL až ROK!

 • za obřad mimo matriku, určené termíny a místa zaplatíte správní poplatek (týká se to i jiných termínu pro obřad)

 • pokud chcete nějaké změny či něco jinak - OBRŇTE SE! ( Ať už chceme nebo ne, prostě tady v Česku nejsou všichni úředníci hodní, proto potřebujete odvahu, úsměv a klid a hlavně pevné nervy)CÍRKEVNÍ OBŘAD - KOSTEL, VÍCE PENĚZ, MOŽNÉ I PRO NEVĚŘÍCÍ

Jste věřící, tak v tom máte jasno, obřad v kostele je pro Vás zlatý grál. Samotný obřad mohou absolvovat i nepokřtění jedinci ( což se tohle moc neví). Ale jak je tak známo, církví je jako hrachu, proto je potřeba si předem zjistit u dané církve jejich podmínky a poplatky za obřad ať už v kostele či mimo něj ( ne každá církev může oddávat mimo svůj kostel)


Průměrná délka církevního obřadu je 40 minut, přičemž nejdéle je to 90 minut. Poplatek si většinou určují snoubenci sami, pohybuje se kolem 2000 Kč - pokud se obřad koná přímo v kostele. Pokud církevní představitel jede za Vámi poplatek se navyšuje ( proto je dobré se informovat v dané církvi - může být až 6000 Kč a výše). Dává se také i menší příspěvek varhaníkovi a ministrantům.


Zkrátka, pokud jste věřící u příslušné církve a chcete tento typ obřadu, nejjednodušší bude se jít podívat přímo na místo, kde jej chcete ať už je to kostel či další a domluvit se konkrétně tam. Ušetří Vám to mnoho času a nebudou žádné problémy.

 

MATRIKA - FORMULÁŘE, DOKLADY, POPLATKY, TERMÍNY

Na matriční úřad se musíte dostavit a je jedno jaký typ obřadu jste si zvolili. Níže naleznete veškeré informace, které potřebujete ke všem typům obřadů.


ÚŘEDNÍ SVATBA

Plánujete klasický obřad s úředníkem, potřebujete tyto věci:


1. návštěva:

 • zajistěte si termín dopředu

 • jde jen jeden z Vás

 • Vaše první zavolání bude spíše informativní a to za účelem sjednání svatby

 • dostanete dotazník k uzavření manželství

 • budou Vám nabídnuta volná data a časy oddání a vše potřebné Vám vysvětlí

 • některé matriky nabízejí zarezervování termínu online

2. návštěva:

 • tentokrát už jdete oba

 • nejpozději 14 dní před svatbou

 • přineste si potřebné doklady

 • potvrdíte datum, čas a místo obřadu

 • zaplatíte správní poplatek

14 dní před svatbou donesete na matriku:

 • vyplněný dotazník

 • rodné listy

 • platné obřanské průkazy či pasy

 • jména svědků

 • pokud to není Vaše první svatba, tak úmrtní list či rozvodový rozsudek

 • správní poplatek - pokud máte oba trvalý pobyt v ČR, za uzavření manželství mimo obřadní dny a časy - 1000 Kč

 • další poplatky si účtuje příslušný úřad sám (poplatek za obřadní síň, provozní poplatek)

V den svatby pověřte někoho, kdo bude mít na starost jak Vaše OP tak i doklady svědků ( pozor na platnost) a také pozor na to, aby matrikář věděl, jak se snoubenci jmenují, aby neustřihl růžek svědkům...


 

CÍRKEVNÍ SVATBA

I před církevní svatbou je potřeba si zajít na matriční úřad a požádat o vydání - OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ VŠECH POŽADAVKŮ ZÁKONA PRO UZAVŘENÍ PLATNÉHO SŇATKU PŘED ORGÁNEM CÍRKVE.

Osvědčení vám matrika vydá na základě předložení všech dokladů stejných jako u civilního sňatku.

Další podrobnosti se dozvíte ve své církvi.


 

SVATBA S CIZINCEM V ČESKU

Tady počítejte s trošku větším papírováním a nervy jako ze skály. Jdeme na to.

Na příslušný úřad rovnou přijďte OBA DVA.


SNOUBENEC - OBČAN ČR:

 • rodný list

 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas

 • případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o první sňatek

SNOUBENEC CIZINEC:

 • rodný list (úředně přeložený do češtiny)

 • doklad prokazující totožnost (občanka, řidičák, pas)

 • doklad o státním občanství (pas)

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (má platnost 6 měsíců, vydává příslušný úřad v zahraničí nebo velvyslanectví dané země v Česku)

 • popř. úmrtní list či rozvodový list, pokud nejde o první sňatek


Je možné, že cizincovy dokumenty bude potřeba ještě opatřit tzv. vyšším ověřením (apostilou), pokud mezi ČR a daným státem není mezinárodní smlouva, která by toto odpouštěla. Zda toto opatření budete potřebovat, to Vám poví matrikářka.


Správní poplatek:

 • pokud máte oba trvalé bydliště v ČR - 1000 Kč

 • trvalé bydliště v ČR jeden z Vás - 2000 Kč

 • pokud nemáte trvalé bydliště ani jeden - 3000 Kč

 • a opět další poplatky - jiný den oddání atd..


 

SVATBA S CIZINCEM V ZAHRANIČÍ

Obřad v rodné zemi Vašeho partnera, budete potřebovat:

 • Vás jako občan ČR - VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ ( vydává to matrika příslušná k Vašemu trvalému bydlišti)

 • kopie rodného listu

 • pro oba tyto dokumenty potřebujete vyšší ověření a to buď - APOSTILACÍ či SUPERLEGALIZAČNÍ DOLOŽKOU

Pokud toto ověření budete potřebovat či ne, řeknou Vám jej na příslušném matričním úřadě.

Pro další dokumenty, které budete potřebovat, záleží na dané zemi kde se berete. 

SVATBA ČESKÝCH OBČANŮ V ZAHRANIČÍ

Mnoho z vás touží po nádherné svatbě v Itálii, Řecku a dalších krásných destinací.

Pro uzavření sňatku v takových destinací je důležité se řídit tím, co Vám řekne Vaše spojka v dané zemi.


Většinou se jedná o tyto dokumenty:

 • doklad totožnosti

 • duplikát rodného listu s úředním překladem

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s úředním překladem

 • Certificat de coutume/Potvrzení o tradici (právní úprava týkající se manželství podle občanského zákoníku ČR)

 • popř. úmrtní list či rozvodový list, pokud nejde o první sňatek

Jak se zmiňujeme na začátku, tohle jsou obecné informace, vždy je dobré se dostatečně informovat u daného místa.Doufáme, že Vám tento článek pomohl k tomu, abyste na nic nezapomněli a vše si zařídili dostatečně

s předstihem, ať se můžete věnovat pak jiným příjemnějším věcem.

Přejeme Vám co nejhezčí plánování!


Tak u dalšího článku!


Váš svatební magazín Moliere
Související příspěvky

Zobrazit vše

SLEDUJ NÁS KDEKOLIV JSI

bottom of page