top of page

SÍLA
DOPORUČENÍ

,,Tato brožura je pro nás způsob, jak zdůraznit, že si vážíme každého jednotlivého dodavatelé a že jeho spokojenost je pro nás na prvním místě.

 

V konečném důsledku jsou bílé stránky důkazem naší víry v sílu doporučení a v to, že transparentnost a otevřenost k našim zákazníkům jsou základem dlouhodobého úspěchu. ,,

Beata Kusá

moliere-5.png
11.png
moliere-5.png

V současné době se jednoznačně ukazuje, že reputace a doporučení hrají v obchodním světě klíčovou roli. Je to právě ona neviditelná síla, která může firmu povznést na vrchol, nebo naopak přivodit její pád. V rámci naší specifické branže to platí dvojnásob.

 

Povědomí o tom, že kvalitní doporučení od zákazníků je základním kamenem úspěchu, nás přivedlo k zásadnímu rozhodnutí. Naše společnost, která se pohybuje v konkurenčním prostředí, se rozhodla jít cestou, která není v dnešní době tak obvyklá.

 

Rozhodli jsme se vytvořit tzv. bílé stránky. Tento krok nebyl učiněn lehkovážně. Bylo to výsledkem dlouhodobého zvažování a pečlivého plánování.

 

Bílé stránky jsou nejenom prostředkem, jak se odlišit od konkurence, ale také způsobem, jak ukázat transparentnost a otevřenost vůči zákazníkům.

Na těchto stránkách se nachází nejenom podrobné informace o Vaší  firmě, produktech a službách, ale také prostor pro získaní snoubenců prostřednictvím benefitu, slevy nebo dárku, které pomůžou ovlivnit rozhodování, vybrat si právě Vás.

Vytvoření bílých stránek také symbolizuje naše odhodlání stát se lídrem v naší branži.  Je to pro nás způsob, jak zdůraznit, že si vážíme každého jednotlivého dodavatele a jeho spokojenost je pro nás na prvním místě.

V konečném důsledku jsou bílé stránky důkazem naší víry v sílu doporučení a v to, že transparentnost a otevřenost s našimi zákazníky jsou základem dlouhodobého úspěchu v jakékoliv branži.

 

Věříme, že tato iniciativa nám pomůže nejen udržet si loajalitu stávajících snoubenců, ale také přilákat nové, kteří hledají spolehlivého a transparentního dodavatele ve světě, kde je důvěra to nejcennější.

JAK SE DOSTANE BROŽURA KE SNOUBENŮM ?

PRODEJNY A SHOWROOMY

E-SHOP A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

VELETRHY

​'

moliere-5.png

JAK VYUŽÍT BROŽURU NAPLNO ?

Brožura, ten skromný, často přehlížený kousek papíru, může skrývat v sobě nečekaný potenciál. V pravé podstatě může brožura představovat mnohem více; může se stát samotným výdělečným produktem. Jak je to možné, ptáte se? Odpověď tkví v její schopnosti přinášet významnou marži.

 

Představme si, že brožura je navržena s nejvyšší péčí, její obsah pečlivě kurátovaný a graficky zpracovaný tak, aby oslovil specifickou cílovou skupinu. Tento přístup vyžaduje nejen znalosti a dovednosti, ale i investici času a peněz. Výsledkem však může být produkt, který je pro zákazníka nejen užitečný, ale i esteticky přitažlivý.

 

Důležitým aspektem je i kvalita použitého materiálu. Kvalitní papír, který je příjemný na dotek, může zákazníka okamžitě zaujmout a odlišit brožuru od konkurence. Zde se ukazuje, že i v dnešní digitální době má hmatatelný produkt své nezastupitelné místo.

Začneme-li brožuru chápat jako produkt, otevírá se před námi celá řada možností.

Může se stát součástí balíčku pro nové klienty, exkluzivním materiálem pro účastníky workshopů nebo speciálním dárkem pro stálé zákazníky. Každý z těchto případů přináší příležitost pro prodej brožury jako samostatného produktu.

 

A co více, díky velké marži, kterou brožura může nabídnout, se stává nejen nástrojem marketingu, ale i zdrojem příjmů.

 

Přestože počáteční investice může být vyšší, vzhledem k nákladům na design, tisk a distribuci, konečný prodejní ceník může tuto investici nejen pokrýt, ale i překonat.

 

Marže, kterou brožura přináší, je přímým odrazem její hodnoty pro zákazníka.

V tomto světle brožura přestává být jen doplňkem. Stává se nositelem hodnoty, která může zákazníkům přinášet užitek, radost, nebo inspiraci.

 

A právě v této schopnosti přinášet hodnotu, společně s vysokou marží, leží skutečný potenciál brožury jako výdělečného produktu.

10_edited.jpg
moliere-5.png

REGISTRACE

Chcete maximalizovat využití potenciálu brožury a zaznamenat se v bílých stránkách? Neztrácejte čas a zaregistrujte se co nejdříve, jelikož počet míst je limitován. Nezapomeňte, že uzávěrka pro přihlášení je 1. Srpna 2024.

bottom of page