top of page
Bílé stránky

Bílé stránky

4 990,00 KčCena

Tato příležitost je navržena s cílem zvýšit viditelnost firmy, produktů a služeb, které mohou, ale nemusí být přímo spojeny se svatebním průmyslem.

  • Tímto potvrzuji, že souhlasím s platbou a zároveň uznávám, že všechny poskytnuté materiály a informace jsou v souladu s morálními standardy a licenčními právy. 

    Potvrzuji, že jsem si vědom(a), že po zaplacení částky odpovídající hodnotě produktu není možné tuto platbu vrátit.

    Uděluji výslovný souhlas k použití fotografii, webových stránek, jmen a dalších materiálů pro účely vytvoření publikace a to v  bílých stránkách pro rok 2024, a to vytvařeno pod značkou firmy Molière.

    Tímto rovněž potvrzuji, že jsem si ověřil možnost použití těchto materiálů a přebírám plnou zodpovědnost za veškeré důsledky spojené s jejich použitím, včetně jakýchkoli komplikací vzniklých na základě licenčních nebo morálních práv.

    Zodpovědnost za všechny potenciální problémy, které by mohly vzniknout v souvislosti s těmito právy, nese výhradně objednavatel.

bottom of page